27 Ağustos 2010 Cuma

RİTİM ÇALIŞMALARI...


Ritm sopalarıuygulama:
çocuklar çember şeklinde ayakta dururlar. bütün çocuklar gözlerini kapatır. eğitimci ritm sopaları ile ritm tutarak çemberin dışında dolaşyr.bir çocuğun arkasında durur ve ritme devam eder. çocuk kendi arkasında ritm tutulduğunu fark ettidi zaman arkasına dönerek ritm sopalarını alır. eğitimci çemberde çocuğun yerine geçer. çocuk aynı şekilde çemberin etrafında ritm tutarak yürür ve bir arkadaşının arkasına geçerek durur. arkasyıda durulan çocuk sesi fark ettiği zaman arkasın adöner ve arkadaşı ile yer değiştirir. çalışma bu şekilde devam eder..

"Saat sesi"
materyaller: ritm aletleriuygulama: çocuklar iki gruba ayrılırlar. bir grup ritm sopaları ile sürekli saat ritmini çalar. Diğer grup ritme uygun hareketler yapmaya çalışır. Yürüme, çömelip kalkma, yüzü eller ile açıp kapatma, kolları havaya kaldırıp indirme gibi hareketler olabilir. Çocuklar farklı hareketler üretmeleri için cesaretlendirilirler. Daha sonra gruplar yer değiştirir ve çalışma tekrarlanır.

“ Tekerleme”
Materyaller: -Uygulama: iğne miğne, ucu düğmeFil filince, kuş dilince Horoz öttü, tavuk teptiBülbül kıza selam ettiİç içe iki halka oluşturulur. Halkadaki çocuklar yüz yüze dönerler. İç ve dış halkadan çocuklar eşleşerek el ele tutuşurlar. Tekerlemenin birinci sırasında çiftler önce el çırpar(iğne) sonra karşılıklı olarak ellerini birbirine vurur (miğne) iki kez tekrarlanır, ikinci sırada el ele tutuşup çömelip kalkarlar, iki kez tekrarlanır. Üçüncü sırada horoz gibi öter ve tepiyormuş gibi yaparlar, dördüncü sırada asker selamı verirler. Tekerleme ritmik bir şekilde söylenir ve hareketlerin ritme paralel olmasına dikkat edilir. İç halka bir adım sağa kayar ve herkes karşısına gelen ile eşleşir. Çocuklar öğretmenin yönergeleriyle tekerlemede deneyim kazandıktan sonra, kendilerinin ritme uygun hareket bulmaları istenir.

Oyun ile Ritim
Materyaller: ritm aletleriUygulama: çocuklar halka şeklinde yüzleri dışa dönük şekilde otururlar. Eğitimci çemberin etrafına dönerek bir çocuğun karşısında durur ve “ hey sen nasılsın? Bana adını söyler misin?” der. Çocuk adını söyler. Çocuğun adını bütün çocuklar ritm aletlerini çalarak söylerler. Adını söyleyen çocuk öne geçerek çemberin etrafına döner ve bir arkadaşının karşısında durarak aynı cümleyi tekrarlar. Oyun bu şekilde bütün çocukların isimleri söylenene kadar devam eder. Kendi isimleri yerine çocuklar istedikleri bir meyve, bir hayvan ismini de ritme uygun söyleyebilirler…

Ayperi Dikici Sığırtmaç' ın "Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi" kitabından alıntıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder